Empire Business Towers, T3 Floor:11 Flat:5, Erbil Iraq
Tehli̇keli̇ Yük Taşımacılığı | imex - Logistics - Express - Groupage - Project

Tehlikeli Yük Taşımacılığı

Tehlikeli Yük Taşımacılığı

Tehlikeli Yük Taşımacılığı

İMEX  lojistik olarak, ADR standartlarına tam uyumlu bir şekilde tehlikeli maddelerin karayoluyla güvenli taşınması konusunda uzmanız. Kimyasal maddelerden yanıcı malzemelere kadar geniş bir yelpazede tehlikeli yükleri, deneyimli ekibimiz ve modern lojistik çözümlerimizle sorunsuz bir şekilde yönetiyoruz.

 

ADR taşıma (TMGD) tehlikeli madde faaliyet belgesi sahip olan firmamız, taşıdığımız tehlikeli yüklerin tüm gerekliliklere uygun şekilde sınıflandırılması ve taşınması için gerekli yetkilere sahiptir. Bu belge, müşterilerimize yüksek güvenlik standartlarında hizmet sunduğumuzun bir garantisi olarak değerlendirilebilir.

 

 

ADR NEDİR ?

 

ADR (Avrupa Anlaşması Relatif au transport International des marchandises Dangereuses par Route), yani Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması için Avrupa Anlaşması, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasını düzenleyen bir anlaşmadır. Bu anlaşma, Avrupa ülkeleri arasında bir standart oluşturarak tehlikeli maddelerin güvenli ve düzenli bir şekilde taşınmasını amaçlar.

 

ADR, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması, işaretlenmesi ve etiketlenmesi gibi konuları kapsayan ayrıntılı yönergeler içerir. Ayrıca, bu maddelerin taşınması sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerini ve taşıma araçlarının teknik gereksinimlerini belirler. Bu sayede, tehlikeli yüklerin taşınması sırasında çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel riskler en aza indirilir.