Empire Business Towers, T3 Floor:11 Flat:5, Erbil Iraq
Değerlerimiz | imex - Logistics - Express - Groupage - Project

Değerlerimiz

Değerlerimiz

İmex Lojistik olarak, şirket kültürümüzü şekillendiren temel değerleri benimsemekteyiz:

 

1. *Müşteri Memnuniyeti:* Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, onlara değer katan çözümler sunmak ve sürekli olarak müşteri memnuniyetini artırmak.

 

2. *  Güvenilirlik :* Taşıma süreçlerinde güvenilirlik ilkesini benimseyerek, müşterilerimize güven veren ve beklentilerini karşılayan hizmetler sunmak.

 

3. *İnovasyon:* Sektördeki yenilikleri takip ederek, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak ve sürekli olarak iş süreçlerimizi iyileştirmek.

 

4. *Esneklik:* Müşteri taleplerine hızlı ve esnek bir şekilde adapte olmak, özelleştirilmiş çözümler sunarak değişen pazar şartlarına uyum sağlamak.

 

5. *Çevresel Sorumluluk:* Sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak, çevresel etkileri en aza indirme ve doğaya duyarlı operasyonlar yürütme.

 

6. *Toplumsal Sorumluluk:* İş etiği prensiplerine bağlı kalarak, toplumun ve çevrenin refahına katkı sağlama bilinciyle hareket etmek.

 

Bu değerler, İmex Lojistik olarak iş yapma şeklimizi belirleyen ve müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı yansıtan temel prensiplerimizi oluşturur.